موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال نهم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

تفاوت رشته های متمرکز با رشته های متمرکز با شرایط خاص در چیست؟
تفاوت و تاثیر آنها بر انتخاب رشته و میزان قبولی در چیست؟

برو بالا