موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال دوم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

سئوال دوم:
برای یک انتخاب صحیح، نیاز به شناخت رشته ها وجود دارد
نمیدانیم از کجا اطلاعات کسب کنیم یا به کدام مراجع اعتماد کنیم

برو بالا