موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال هفتم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

در انتخاب رشته، کدام شهر مناستریست؟
کدام انتخاب هزینه کمتری دارد
شهری که در آن اقامت دارم، شهری که به محل اقامتم نزدیکتر است یا شهر دور انتخاب مناسبتری ست؟
شهر را بر اساس دانشگاه و رشته تحصیلی انتخاب کنم یا دوری و نزدیکی به محل اقامت و هزینه ها!؟

برو بالا