موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال دهم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

مراکز معتبر انتخاب رشته را چگونه بیابیم؟

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
دانشگاه نسل سوم ! تحقیق و پژوهش، مهارت آموزی، سرگرمی و تحصیل
تلفن های تماس: ۰۱۱۵۵۲۳۰۵۱۱-۱۳ (داخلی ۱۱۴) | شماره همراه: ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۲
وب گاه | www.rahman.ac.ir : اینستاگرام : @rahmanuni1385

برو بالا