موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال سوم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

حتما از خود می پرسید: کدوم اولویتها از اهمیت بیشتری در انتخاب رشته برخوردار هستند؛
رشته ای که علاقه دارم و یا رشته هایی که امکان قبولی بیشتری در آنها وجود دارد!؟
پرسش این است، علاقه یا امکان؟

برو بالا