موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • ترجمه و انتشار کتاب “راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT)”
  • ترجمه و انتشار کتاب “راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT)”
  • ترجمه و انتشار کتاب “راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT)”
  • ترجمه و انتشار کتاب “راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT)”

ترجمه و انتشار کتاب “راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT)”

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

کتاب راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT)

A Practical Guide to the Thematic Apperception Test

نویسندگان: دکتر ادوارد آرونو، دکتر کیم آلتمن وایس، دکتر ماروین رزنیکوف

ترجمه: دکتر میلاد سبزه آرای لنگرودی؛ عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رحمان

انتشارات :  اندیشه آگاه

هدف این کتاب، همانطور که از نام آن پیداست، ارائه راهنمایی کوتاه، مناسب و در عین حال جامع درخصوص آزمون اندریافت موضوع یا همان تی ای تی است. علاوه بر این، برخی دیگر از تکنیک های اندریافتی نیز در این کتاب شرح داده شده اند. کتاب حاضر علاوه بر تی ای تی و آزمون اندریافت کودکان، به برخی تکنیک های مشابه اما کمتر شناخته شده که در سال های اخیر عرضه شده اند، می پردازد. راجع به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به عنوان گروه هایی که مورد آزمون قرار می گیرند صحبت خواهد شد و برخی سیستمهای نمره گذاری تی ای تی مورد بحث قرار خواهند گرفت؛ اما همانطور که خواهیم گفت، سیستم های نمره گذاری برای تکنیک های اندریافتی را از لحاظ صرفه جویی در زمان، مفید نمی دانیم، بنابراین، سودمندی آنها اساسا منوط به پژوهش های بیشتر درخصوص تکنیک های اندریافتی است. این کتاب همچنین توجه ویژه ای به مسائل بین فرهنگی و کاربرد تکنیک های اندریافتی در میان اقلیت ها دارد.

 

جهت تهیه کتاب می توانید روی لینک نشریه و یا اینجا کلیلک کنید 

برو بالا