موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دانش آموختگان موسسه رحمان رامسر در جشن فارغ التحصیلی از تجربیات و خاطرات خود در این دانشگاه می گویند.

جشن فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در روز چهارشنبه 28 مهرماه 1400 با طی مسیر با خطوط کابلی تله کابین بر فراز قله ایل میلی در بام رامسر در محیطی صمیمانه و دوستانه بصورت غیر رسمی در حالی برگزار گردید که دانش آموختگان پس از گوش فرا دادان به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و پیام تبریک و تشکر مدیران دانشگاه، به قرائت سوگندنامه پرداختند و آیین فارغ التحصیلی مربوط به دانشجویان هر گروه در در حضور برخی اساتید و معاونت دانشجویی و فرهنگی با اجرای موسیقی، اهدای لوح فارغ التحصیلی و عکس یادگاری به پایان رسید.

برو بالا