موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

بازار سرمایه، چشم انداز (فرصتها و چالشهای پیش رو در بازار سرمایه)

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سخنران آقای محمود مرادی (مدرس، مشاور و فعال بازار سرمایه)
به میزبانی دکتر طاهره جهانی دکترای اقتصاد، مشاور و فعال بازار سرمایه و مدرس موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا