موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

انتخاب رشته، انتخاب مسیر زندگی تحصیلی

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

سخنران: دکتر مهدی عرب زاده ؛
هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضو سازمان نظام روانشناسی
بیش از بیست سال سابقه در حوزه مشاور تحصیلی

میزبان: دکتر معصومه پیربازاری؛ دکترای روانشناسی عمومی؛ عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا