موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد
 • اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد

اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد

۱۴۰۱/۱۲/۲۵

اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌ های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌ های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست در روزهای سوم و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر سبز رامسر (تله‌کابین رامسر) و نیز محل موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (ساختمان جدید) با حضور چشمگیر اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و نیز حضور مسئولین شهری و استانی برگزار شد.
در این کنفرانس، اساتید برجسته کشوری در حوزه‌های مختلف مهندسی عمران شامل سازه و زلزله، مدیریت ساخت، راه و ترابری، محیط زیست و ژئوماتیک به ایراد سخن پرداختند.
در کنار این سخنرانی‌ها، پنل‌های ارائه مقالات علمی و کارگاه‌های علمی- آموزشی و کاربردی توسط اساتید و پژوهشگران برگزار شد.
امید است برگزاری این کنفرانس توانسته باشد راهی نوین در توسعه و تعمیم دانش و ارتقا سطح علمی، کاربردی و پژوهشی در سطح ملی و منطقه‌ای بوده باشد.

برو بالا