موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

توسعه سامانه های اطلاعات مکانی ضرورت تحقق توسعه پایدار

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

به مناسبت هفته جهانی GIS
توسعه سامانه‌های اطلاعات مکانی(GIS)؛ ضرورت تحقق توسعه پایدار

سخنران: دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری

دکترای مهندسی نقشه‌برداری سیستم اطلاعات مکانی(GIS)
رئیس انجمن علمی GIS مازندران
رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

میزبان: سحر علیان

دکترای مهندسی ایمنی راه و ترابری(سیستم اطلاعات مکانی) از دانشگاه نیوانگلند استرالیا
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

توسعه پایدار فصل مشترک اقتصاد، جامعه و محیط زیست است. این توسعه نیازمند دانش است و دانش مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد. با توجه به اینکه بیشتر اطلاعات مکان-محور می‌باشند، ایجاد زیرساخت توسعه اطلاعات مکانی و سامانه‌های اطلاعات مکانی امکان توسعه پایدار را فراهم می‌سازد.

فناوری GIS می‌تواند بر پارامترهایی که بر مدیریت راهبری کشور موثر هستند، تاثیرگذار باشد و به همین دلیل می‌توان از این فناوری به عنوان حلقه گمشده مدیریت راهبردی کشور نام برد.

هرچند زیرساخت‌های ایجاد و توسعه اطلاعات مکانی و سامانه‌های اطلاعات مکانی نیازمند صرف هزینه و زمان خواهد بود، توسعه زیست بوم ژئوماتیک و همدلی و همفکری می‌توانند گام‌های موثری در این راستا باشند.

 

به مناسبت هفته جهانی GIS موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در لایو اینستاگرامی خود موضوع: توسعه سامانه‌های اطلاعات مکانی(GIS)؛ ضرورت تحقق توسعه پایدار را به شرح زیر برگزار نمود:

سخنران: دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری

دکترای مهندسی نقشه‌برداری سیستم اطلاعات مکانی(GIS)

رئیس انجمن علمی GIS مازندران، رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

به میزبانی دکتر سحر علیان ؛ دکترای مهندسی ایمنی راه و ترابری (سیستم اطلاعات مکانی) از دانشگاه نیوانگلند استرالیا‌،‌ عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

 

توسعه پایدار فصل مشترک اقتصاد، جامعه و محیط زیست است. این توسعه نیازمند دانش است و دانش مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد. با توجه به اینکه بیشتر اطلاعات مکان-محور می‌باشند، ایجاد زیرساخت توسعه اطلاعات مکانی و سامانه‌های اطلاعات مکانی امکان توسعه پایدار را فراهم می‌سازد.

فناوری GIS می‌تواند بر پارامترهایی که بر مدیریت راهبری کشور موثر هستند، تاثیرگذار باشد و به همین دلیل می‌توان از این فناوری به عنوان حلقه گمشده مدیریت راهبردی کشور نام برد.

هرچند زیرساخت‌های ایجاد و توسعه اطلاعات مکانی و سامانه‌های اطلاعات مکانی نیازمند صرف هزینه و زمان خواهد بود، توسعه زیست بوم ژئوماتیک و همدلی و همفکری می‌توانند گام‌های موثری در این راستا باشند.

 

اینستاگرام موسسه رحمان:‌ @rahmanuni1358

وب گاه موسسه :  rahman.ac.ir

برو بالا