موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارآفرینی. چشم انداز ها و چالش ها

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

سخنران: دکتر سیده فاطمه مقیمی ؛
کارآفرین برتر جهان اسلام و آسیا پاسفیک
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران

میزبان: دکتر سید عباس ابراهیمی؛ عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا