موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران
 • حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران

حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران

۱۴۰۲/۰۴/۱۶

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، اولین نمایشگاه محیط زیست و نهمین جشنواره خوارزمی استان مازندران در مرحله استانی با ۷ محور در شهرستان رامسر برگزار شد و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در کانون فرهنگی تربیتی امین کتالم که در محور مناظره، میزبانی این رویداد را برعهده داشت، با همکاری شایسته تعدادی از اعضای انجمن علمی گروه عمران و معماری و گروه مهندسی پزشکی با ارائه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه به عنوان حامی حضور پیدا کرد.

معاونت پژوهش و فناوری موسسه؛ دکتر سحر علیان که در این نمایشگاه حضور داشت، گفت: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر به عنوان یک واحد آموزشی دانشگاهی فعال در سطح منطقه، توجه به محیط زیست را از مسئولیت های اجتماعی خود می‎داند و همین امر سبب شد با حضور در نمایشگاه و ارائه دستاوردهای پژوهشی خود در زمینه محیط زیست اقدام به اطلاع‌رسانی این فعالیتها به حاضرین در این مراسم نماید و این مهم را یادآوری کند که توجه به منابع طبیعی و حفظ و پاکیزگی محیط زیست، یک وظیفه همگانی می‏باشد.

سحر علیان در ادامه افزود: حضور موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در این نمایشگاه اهداف ذیل را به دنبال داشت:

 • حضور دانشجویان انجمن‌‌های علمی فنی و مهندسی موسسه و ارائه پوسترهای مرتبط با محیط زیست
 • ارائه پوسترهای محیط زیستی ارائه شده در اولین کنفرانس ملی رویکردها و یافته‌های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست به میزبانی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر با محورهای پسماند و مدیریت آن، مدیریت سیلاب و آلودگی هوا
 • ارائه مقالات منتشرشده توسط اساتید هیات علمی موسسه در گروه‌های مختلف فنی و مهندسی از جمله؛ مهندسی عمران، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر مرتبط با موضوعات زیست محیطی
برو بالا