موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

جنگ و شکار استعدادها در سازمانهای پیشرو

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

دکتر اسماعیل علیزاده؛ سخنران و مشاور مدیریت کسب و کار

به میزبانی؛ دکتر سید عباس ابراهیمی، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا