موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از آرمان تا واقعیت در ازدواج

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سخنران: دکتر هومن نامور؛ دکترای روانشناسی سلامت
میزبان: دکتر معصومه ملکی پیربازاری دکترای روانشناسی عمومی و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا