موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

GIS و جایگاه آن در عمران (شهرسازی و تحلیل مکانی)

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سخنران: خانم دکتر سحر علیان دکترای مهندسی ایمنی راه و ترابری از دانشگاه نیوانگلند استرالیا
عضو هیات علمی دانشگاه رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه عمران و معماری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا