موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران
  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران
  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران
  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران
  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران
  • موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران

۱۴۰۲/۰۴/۰۵

برگزاری هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در روز جمعه ۲ تیرماه سال ۱۴۰۲ در هشتمین جشنواره گل گاوزبان ایران که در مهد گل گاو زبان ارگانیک کشور-روستای جنت رودبار برگزار شد، حضور فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی رحمان، دانشگاه رحمان در راستای ماموریت و چشم انداز خود برای دومین بار اقدام به گردآوری مطالب آموزشی درباره شناخت گل گاو زبان، محل رویش آن، فواید، مضرات و روش مصرف آن نمود و با چاپ بروشور و انتشار اطلاعات از جشنواره حمایت نمود.

برای دریافت بروشور حاوی اطلاعات گل گاو زبان اینجا کلیک کنید.

برو بالا