موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی
  • برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی

برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و بخشداری بخش دالخانی

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

بخشداری بخش دالخانی رامسر امروز ۲ تیرماه ۱۴۰۰ میزبان دانشگاه رحمان رامسر بود.

طی این نشست مشترک زمینه‌های همکاری‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه رحمان و بخشداری دالخانی رامسر مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه مذکور جناب دکتر سید عباس ابراهیمی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، سرکار خانم دکتر سیده‌مهدیه میراعلمی مدیر بخش ارتباط با صنعت، جناب آقای شفیع فیروزبخش مدیر حراست دانشگاه رحمان و جناب آقای رحمت سلیمی بخشدار محترم بخش دالخانی رامسر حضور داشتند.

با توکل به خدا و به امید همکاری های موثر

برو بالا