موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و سازمان آب منطقه‌ای استان گیلان

برگزاری جلسه مشترک دانشگاه رحمان و سازمان آب منطقه‌ای استان گیلان

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

دکتر سیده‌مهدیه میراعلمی مدیر بخش ارتباط با صنعت دانشگاه رحمان با جناب آقای دکتر مجید نیکخوی عضو هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای استان گیلان جلسه مشترکی برگزار نمودند.

طی این نشست مشترک موضوعات ارجح سازمان آب منطقه‌ای دریافت شد که به عنوان اولویتهای پژوهشی دانشگاه در دستور کار قرار گیرد.

 

 

#موسسهآموزشعالیرحمان #موسسهآموزشعالیرحمانرامسر #دکترسیدهمهدیهمیراعلمی #جلسهمشترک #ارتباطبا_صنعت

برو بالا