موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

HSE و لزوم رعایت آن به ویژه در روزهای کرونایی

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سخنران: دکتر سیاوش سلامت پور عضو هیات علمی دانشگاه روزبهان و رتبه برتر صلاحیت تدریس سازمان نظام مهندسی کشور
میزبان: دکتر سحر علیان دکترای مهندسی ایمنی راه و ترابری از دانشگاه نیوانگلند استرالیا، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه عمران و معماری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا