موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 • تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی موسسه رحمان و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

انعقاد تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی میان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

روز سه شنبه دهم اسفندماه ۱۴۰۱ طی نشستی که میان مسئولین مؤسسه آموزش عالی رحمان و چند تن از اعضای هیات مدیرها انجمن ایرانی تحقیق در عملیات صورت گرفت، مباحث و موضوعاتی پیرامون همکاری های آموزشی و پژوهشی مطرح و در پایان تفاهم نامه ای منعقد و تبادل شد.

در این نشست، پروفسور رضا توکلی مقدم استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، با بیان مزایای توسعه اینگونه همکاری ها ابراز داشتند: خوشبختانه موسسه رحمان با دارا بودن مزیت های فیزیکی و پتانسیل های علمی و آموزشی، بخوبی خواهد توانست به عنوان نماینده انجمن در منطقه غرب مازندران و شرق گیلان به توسعه علمی در این منطقه یاری رسان باشد.

علاوه بر این دکتر مهدی نجفی قائم مقام اجرایی موسسه با ابراز خرسندی از حضور اعضای هیات مدیره انجمن در محل موسسه خاطرنشان داشتند: موسسه رحمان با استقرار در ساختمان جدید و در اختیار داشتن اعضای هیات علمی توانمند و باانگیزه، توانسته است شرایط همکاری با انجمن ها و جوامع علمی گوناگون را فراهم کند که در آینده، جامعه، شاهد نمود بیشتر این دست همکاری ها خواهد بود.

شایان ذکر است در این نشست علاوه بر دکتر توکلی مقدم، دکتر  ناصری دانشیار گروه ریاضی دانشگاه مازندران و دکتر پایدار دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی از طرف انجمن حضور داشتند. همچنین دکتر مهدی نجفی قائم مقام اجرایی، جناب آقای هرمز خیرالله پور معاون اداری – مالی و دکتر سید عباس ابراهیمی معاون آموزشی – پژوهشی موسسه آموزش عالی رحمان نیز حضور داشتند.

برو بالا