موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
ترجمه و انتشار کتاب “نگاهی به روان‌شناسی علم”

ترجمه و انتشار کتاب “نگاهی به روان‌شناسی علم”

۱۴۰۱/۰۵/۱۹

کتاب نگاهی به روانشناسی علم (Pshychology of Since)

گردآوری و ترجمه: دکتر میلاد سبزه‌آرا

ناشر:  انتشارات ارجمند

روان‌شناسی علم چیست؟

اغلب افراد با اصطلاحات فلسفۀ علم، تاریخ علم و جامعه‌شناسی علم آشنا هستند. اما وقتی نامی از روان‌شناسی علم برده می‌شود، معمولاً بسیاری از افراد (حتی سایر روان‌شناسان) نمی‌دانند که منظور از آن چیست. در پاسخ به این سؤال می‌توان بیان کرد که روان‌شناسی علم، پژوهش‌های روان‌شناختی را برای مطالعۀ رفتار علمی به کار می‌گیرد. به عبارت دیگر، این گرایش، مطالعۀ تجربی تأثیرات تحولی، زیست‌-عصب‌شناختی، شناختی، شخصیتی، اجتماعی، بالینی و تربیتی افرادی است که در علم نقش دارند و به حل مسائل علمی می‌پردازند.
استدلال اساسی روان‌شناسی علم این است که به درک و فهم کامل علم و رفتار علمی از نوزادانی که سعی در کشف جهان خود دارند تا نوابغ بزرگ علمی دست یابد. به طور خلاصه، اگر روان‌شناسی، مطالعۀ علمی تفکر و رفتار انسان است، روان‌شناسی علم، مطالعۀ علمی تفکر و رفتار علمی است. کتاب حاضر تلاشی است برای معرفی رشتۀ روان‌شناسی علم به عنوان شاخه‌ای نوپا در روان‌شناسی که در مطالعات روان‌شناختی کشورمان مغفول مانده است.

این کتاب در شش فصل تدوین شده است:

فصل ۱ : تاریخچه مختصری از روان‌شناسی علم
فصل ۲ . روان‌شناسی تحولی علم
فصل ۳ . روان‌شناسی زیست-عصب‌شناختی علم
فصل ۴ . روان‌شناسی شناختی علم
فصل ۵ . روان‌شناسی شخصیت علم
فصل ۶ . سایر شاخه‌های روان‌شناسی علم

 

جهت تهیه این کتاب می توانید اینجا کلیک کنید

برو بالا