موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روانشناسی ، دانش عاشقی

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

سخنران: دکتر هومن نامور ؛
دکترای روانشناسی سلامت
به مناسبت روز روانشناس و مشاور

میزبان: دکتر معصومه پیربازاری؛ دکترای روانشناسی عمومی؛ عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر
https://rahman.ac.ir/

برو بالا