موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

شفقت ورزی به خود

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

گفتگو با دکتر علی صاحبی دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه سیدنی به میزبانی سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاری دکترای روانشناسی عمومی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا