موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نقشه راه فرزندپروری موفق

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سخنران؛ دکتر مهرداد دشتی ؛ مدرس کشوری سازمان بهزیستی
میزبان؛ دکتر معصومه ملکی پیربازاری دکترای روانشناسی عمومی و عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

با محوریت پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی فرزندان
چکیده بحث:
نقش والدین در قالب عواملی مثل انتظارات و باورهای والدین، الگودهی، آموزش و سبک فرزندپروری، نقش جامعه از طریق رسانه‌ها، نظام آموزشی، فامیل و دوستان و نقش خود فرزند در قالب خواست، وراثت و سلامتی تظاهر می‌یابد.
همچنین نقش پدر در تامین نیازهای هویتی و نقش مادر در تامین نیازهای دلبستگی برجسته‌تر است.
هرچند فرزندپروری با دشواری‌هایی مثل صرف انرژی زیاد و تقلیل روابط زوجی همراه است اما لذت‌هایی مثل تجربه نوازشگری و نوازش گیری، دیدن رشد کودک و احساس غرور ناشی از آن و هدفدار شدن زندگی را به همراه دارد.

مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا