موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
چاپ مقاله خانم صدف خواجوی در مجله ISELT (Interdisiplinary studies in English language teaching)

چاپ مقاله خانم صدف خواجوی در مجله ISELT (Interdisiplinary studies in English language teaching)

۱۴۰۱/۰۶/۰۶

چاپ مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در مجله

ISELT (Interdisciplinary studies in English language teaching)

مقاله سرکار خانم صدف خواجوی با موضوع The Effect of GBI Training on Translation Ability of Translation Students

سرکار خانم دکتر بتول سبزعلی‌پور استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر این پژوهش را راهنمایی نمودند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش ژانر محور (GBI) بر توانایی ترجمه دانشجویان ایرانی رشته مترجمی زبان انگلیسی بوده است. در این مطالعه دانشجویان سطح متوسط به طور تصادفی انتخاب و روش نامبرده به آنها آموزش وکیفیت ترجمه آنها قبل و بعد از آموزش ژانر محور سنجیده شد. بعد از آموزش این روش و با بررسی نتایج آزمون‌ها مشخص شد که استفاده از GBI کاملاً موفق بوده و این روش  به طور معناداری بر عملکرد ترجمه دانشجویان تاثیرگذار بوده  و کیفیت ترجمه گروهی که از این روش استفاده نمودند، بهتر بوده است.

 

یافته‌های این تحقیق، کاربردهای نظری و آموزشی زیادی برای اساتید، مترجمان، تهیه‌کنندگان برنامه درسی و مواد آموزشی، و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حیطه آموزش زبان دارد.

صفحه مقاله | فایل مقاله

برو بالا