موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر
 • اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر

اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

اولین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی شهرستان رامسر در موسسه آموزش عالی رحمان افتتاح گردید.

این مرکز با حضور مدیر کل سازمان فنی و حرفه‌ای استان، معاونت ایشان، مسئول روابط عمومی سازمان و با حضور رؤسای مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستانهای رامسر و تنکابن افتتاح گردید.

در پایان مراسم افتتاحیه، هیات مذکور بازدیدی از ساختمان در دست احداث دانشگاه رحمان واقع در مجاورت مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر(تله‌کابین رامسر) داشتند.

در این دیدار رئیس هیات امنا و عضو هیات موسس دانشگاه رحمان -خسرو نجفی- از تلاشها و همکاری‎های سازمان فنی حرفه‎ای با هدف مهارت‌آموزی به علاقمندان تشکر کرده و از راه‎اندازی چنین مراکزی جهت حرکت به سوی دانشگاههای نسل سومی استقبال نمودند:

“امیدوارم دانشجویان این کشور به‌ویژه رحمان نه تنها مسائل تئوریک را فرا بگیرند، بلکه با فراگیری مهارتهای مورد نیاز و روز جامعه بتوانند به سهولت وارد بازار کار شوند.”

برو بالا