موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آینده و جایگاه حسابداران

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

متمایز وارد این حرفه شوید
سخنران سرکار خانم سپیده مقدم مدرس دانشگاه و مشاور مالیاتی
به میزبانی دکتر سیدعباس ابراهیمی (عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه حسابداری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا