موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

پیوند معماری خانه های دیروز و امروز در مازندران

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سخنران: دکتر سودابه مهری دکترای تخصصی معماری، هیات علمی دانشگاه و عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور
میزبان: دکتر سحر علیان دکترای مهندسی ایمنی راه و ترابری از دانشگاه نیوانگلند استرالیا، عضو هیئت علمی دانشگاه رحمان رامسر
چکیده بحث:
معماری بومی مازندران که متاثر از اقلیم، محیط، بوم و جغرافیا شکل گرفته است به مرور زمان با معماری مدرن جایگزین شده است. هرچند با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی گریزی از مدرنیسم در معماری نیست، ولی راهکارهایی مثل هماهنگی بین طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی‌های شهری، #معماران و تدوین قوانین تاثیرگذار و همچنین استفاده از مصالح نوین مشابه #مصالح_بومی، می‌توانند در حفظ هویت گم‌شده معماری دیروز در خانه‌های امروز موثر باشد.

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه عمران و معماری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا