موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

جایگاه مهندسان و نظام مهندسی ساختمان در عمران و توسعه شهرهای استان مازندران

۱۴۰۰/۱۲/۱۰

مجموعه لایوهای تبادل دانش موسسه آموزش عالی رحمان

 

به مناسبت بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس

موضوع: جایگاه مهندسان و نظام مهندسی ساختمان در عمران و توسعه شهرهای استان مازندران

 

سخنران: دکتر فاطمه ابراهیم‌زاده نوایی؛

▪عضو هیات علمی دانشگاه

▪عضو هبات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

 

میزبان: سحر علیان

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

 

در این لایو پرداخته شد به: جایگاه فعلی و نقشی که سازمان نظام مهندسی ساختمان در عمران و توسعه شهری دارد و اینکه درحال استفاده از چه رویکردهایی است تا بتواند با توجه به نگاه جهانی به عمران و توسعه، نقش مهمتری را در این راستا ایفا کند، به گونه‌ایکه محدود به نظارت بر ساختمانها نشود بلکه نقش محیط زیست و انسان را هم در ساخت و سازها و توسعه شهری در نظر بگیرد.

 

Instagram | Telegram

برو بالا