موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

جایگاه پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان

سخنران: دکتر سینا حاجتی دکترای مهندسی عمران خاک و پی
میزبان: دکتر سید مهدیه میراعلمی دکترای مهندسی عمران سازه و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
چکیده گفتگو:
اهميت حفظ و تقويت آمادگی دفاعی در تمامی ابعاد و از جمله در زمينه پدافند غيرعامل، فرآيندی پيوسته و توسعه‌پذير می‌باشد.
يکي از جنبه‌های مهم طراحی، نظارت و اجرا بر اساس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان، تاکيد و توجه به کميت و کيفيت آسيب‌پذيری ساختمان‌ها در برابر آسيب‌های ناشی از حملات نظامی است و نياز به توسعه و اجرای تدابير پدافند غيرعامل به منظور کاهش آسيب‌پذيری در برابر صدمات جنگ است‌.

 

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه عمران و معماری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا