موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
 • تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

تفاهم نامه همکاری مشترک، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

۱۴۰۱/۱۲/۲۵

تفاهم نامه همکاری مشترک میان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی میان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران*
روز شنبه بیستم اسفند ماه ۱۴۰۱ طی نشستی که میان موسسه آموزش عالی رحمان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران صورت گرفت، تفاهم نامه ای منعقد شد. در این نشست که با حضور جناب آقای دکتر مهرداد خزایی سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران و جناب آقای حاج خسرو نجفی رئیس هیأت امنای مؤسسه رحمان برگزار شد، مباحثی از جمله ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح شهرستان رامسر مطرح و در خصوص زمینه های مشترک همکاری آموزشی و پژوهشی صحبت شد.
شایان ذکر است در این نشست جناب آقای هرمز خیرالله پور معاونت اداری و مالی و سرکار خانم دکتر سیده مهدیه میراعلمی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران و معماری و مدیر ارتباط با صنعت موسسه و چند تن از مسئولین شهری رامسر نیز حضور داشتند.
امید است با اجرایی شدن این تفاهم نامه بتوان گام مثبتی در راستای توسعه دانشی و اجرایی در منطقه برداشت.

برو بالا