موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

موسسه آموز عالی رحمان رامسر، در حمایت از روز جهانی بدون دخانیات مصادف با ۹ خرداد، با حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان موسسه در مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر (تله کابین) در یک حرکت نمادین، ماکت سیگار را دفن کردند.

برو بالا