موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

بررسی اثر مخرب همجواری ساختمان‌ها و روش‌های پیشگیری آن

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

دکتر سیاوش سلامت‌پور دکترای مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دکتر سحر علیان دکترای مهندسی ایمنی راه و ترابری از دانشگاه نیوانگلند استرالیا، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
چکیده گفتگو: همجواری پی ساختمان‌ها به ویژه اگر در سطوح یکسان اجرا شود، می‌تواند پس از اجرای ساختمان در حال ساخت و نشست آن منجر به اثرات مخربی از جمله #ترک، #نشست و #کج_شدن احتمالی ساختمان‌های مجاور شود.

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه عمران و معماری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا