موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

همکاری مشترک فرمانداری رامسر و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

 جمعی از معاونین و اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان با جناب آقای آزاد فرماندار محترم شهرستان، نشست مشترکی در دفتر ایشان جهت گسترش همکاری‌های علمی مورد نیاز در سطح منطقه داشتند.

آقای آزاد اشاره بر فرصت‌های توسعه شهرستان رامسر با توجه به وجود موسسات آموزش عالی و کادر کاردان علمی و مدیریتی آنها داشتند.

ایشان تاکید نمودند:
“ما همواره بر استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی تاکید داریم و از پیشنهادات و طرح‌ها و مشارکت فکری استقبال می‌نماییم.”

در ادامه معاونین و اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان به تبیین دیدگاهها و نظرات خویش پرداخته و آمادگی همکاری در حوزه‌های مختلف و متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل شهرستان را بیان داشتند.

پیشنهاد راه‌اندازی “دفتر همکاری‌ دانشگاه‌های شهرستان رامسر با فرمانداری” با استقبال جناب آقای فرماندار مواجه شد.

به امید حصول نتایج مطلوب

برو بالا