موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان
  • جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان

جلسه مشترک اداره منابع طبیعی تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

برگزاری جلسه مشترک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ جلسه ای در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن در راستای گسترش همکاری های علمی و پژوهشی فی ما بین اداره مذکور و موسسه آموزش عالی رحمان رامسر برگزار شد.

در این جلسه که دکتر ابراهیمی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، دکتر میراعلمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران و معماری و مدیر ارتباط با صنعت و دکتر بتول سبزعلیپور عضو هیئت علمی گروه زبانهای خارجه و مدیر آکادمی زبان رحمان به نمایندگی از موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و آقای یاسر منتظری ریاست محترم اداره، آقای علی علیزاده معاونت اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (نوشهر) و خانم آزاد دبیر جلسه حضور داشتند، توانمندی های موسسه آموزش عالی رحمان رامسر برای برگزاری دوره های متنوع توانمندسازی و کسب مهارت توسط اساتید موسسه و با استفاده از فضای آموزشی مناسب بطور کامل شرح داده شد.

برو بالا