موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری
  • کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری

کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو کشوری

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

کسب مقام دوم مسابقات جودو دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور توسط دانشجوی موسسه آموزش عالی رحمان

کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات جودو دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به دانشجوی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر؛ هومن چرمچی در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم تعلق گرفت.

مسابقات قهرمانی جودو دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه شیراز از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۴ بهمن ماه در سالن ۱۵ خرداد با حضور ۱۲۰ شرکت کننده از ۲۹ دانشگاه و موسسه آموزش عالی از سراسر کشور برگزار شد.

آرزوی موفقیت های مستمر برای هومن چرمچی عزیز

برو بالا